ZA-JEDNO-SVI


Osamdeset milijuna ljudi u EU ima poteškoće (jedna šestina stanovništva) u rasponu od blagih do teških. Ti ljudi, koje invaliditet često sprječava da sudjeluju u društvu i gospodarstvu, imaju stopu siromaštva 70% višu od prosjeka EU. Europska strategija za osobe s invaliditetom (2010.–2020.) promiče tranziciju od institucionalne skrbi za osobe s invaliditetom prema skrbi u sklopu programa u lokalnoj zajednici. Strategija naglašava važnost osiguravanja kvalitetnog provođenja slobodnog vremena za osobe s invaliditetom, uključujući sudjelovanje u sportskim, rekreativnim, obrazovnim i kulturnim aktivnostima i događanjima.

Projekt ZA-JEDNO-SVI adresira ove prioritete izgradnjom kapaciteta projektnih partnera za pružanje kvalitetnih sadržaja za osobe s invaliditetom u sklopu klupskih aktivnosti Udruge invalida rada Zagreba i zelenih radionica na inkluzivnoj farmi Zelenog Zlata. Godišnje u sklopu ovih programa sudjeluje 200 osoba s invaliditetom. Dio programa odvija se uživo u fizičkim prostorima udruga, a u dijelu programa osigurano je emitiranje putem interneta i sudjelovanje osobama koji nisu u mogućnosti doći u prostore udruga.