Telecentar

Partner na projektu je udruga Telecentar je koordinirao regionalnu mrežu OCD-a koja je od 2003. do 2008. provela program e-inkluzije 5.000 izbjeglica. Program se spominje kao primjer dobre prakse razvoja digitalnih kompetencija u europskom e-Skills manifestu 2016. Od 2012. do 2020. Telecentar je proveo 8 međunarodnih i 4 nacionalna EU projekta, a trenutno provodi još 2 mrežna projekta financirana iz ESF fonda s ciljem razvoja digitalne i medijske pismenosti. U projektima je uspješno testiran koncept projektnog učenja u praktikumima za djecu, mlade, odrasle i starije osobe. Koncept praktikuma je predstavljen kao primjer dobre prakse 2014. na UNESCO-vom Media and Information Literacy Forumu u Parizu, 2015. na Konferenciji o medijskoj pismenosti Lifelong Learning Platforme u Bruxellesu, 2016. u izvještaju Vijeća Europe Mapping of Media Literacy Practices and Actions in EU-28, te 2019. na Konferenciji o medijskoj pismenosti Europske komisije u Bruxellesu. Telecentar je suosnivač međunarodne organizacije All Digital koja provodi projekte razvoja digitalnih kompetencija u suradnji 71 organizacije članice iz formalnog i neformalnog obrazovanja. Telecentar je nositelj nacionalne Mreže za razvoj digitalne pismenosti u kojoj je trenutno 14 članica.

Više informacija: www.telecentar.hr