Planirani rezultati

Digitalna inkluzija i mapiranje potreba članova UIRZ omogućuju razvoj novih edukativnih, psihosocijalnih, rekreativnih i kulturnih sadržaja usklađenih s interesima i potrebama osoba s invaliditetom. Regionalno i nacionalno umrežavanje na programima digitalne inluzije omogućiti će zajedničku produkciju i učinkovitije korištenje online usluga za ranjive skupine u lokalnoj zajednici.

Projektom su planirani sljedeći rezultati:

 • Organiziranje klupskih aktivnosti u prostorijama UIRZ za članove UIRZ u područjima socijalnog uključivanja i obrazovanja.
 • Organiziranje socijalizacijskih i edukacijskih radionica na eko edukacijskoj farmi Greenville u Samoboru.
 • Učlanjenje UIRZ u paneuropsku organizaciju All Digital.
 • Učlanjenje Zelenog Zlata u Mrežu za razvoj digitalne pismenosti.
 • Umrežavanje i razmjena iskustava i projektnih ideja s novim nacionalnim partnerima na godišnjoj konferenciji Mreže za razvoj digitalne pismenosti.
 • Umrežavanje i razmjena iskustava i projektnih ideja s novim međunarodnim partnerima na godišnjoj konferenciji All Digital 2022.
 • Online kampanje za digitalnu inkluziju osoba s invaliditetom i digitalnog marketinga na društvenim mrežama; redovitih dnevnih objava o provedbi aktivnosti UIRZ i Zelenog zlata putem Facebook-a, Instagram-a i YouTube kanala; kreiranog jednog oglasa na Facebook-u/Instagramu i jednog oglasa za Google Ads. 
 • Razvoj i provedba mentorskih programa za prilagodbu UIRZ za organiziranje rada na daljinu uz pomoć Google alata u oblaku za neprofitne organizacije.
 • Razvoj i upravljanje sustavom mobilnih timova za pomoć u kući i dostavu hrane starijim članovima UIRZ u kriznim situacijama.
 • Kreiranje sustava za digitalnu inkluziju i mapiranje potreba članova UIRZ za pripremu razvojnih projekata i pomoć u hitnim situacijama.
 • Kreiranje sustava za mapiranje potreba i usluga koje nude OCD s područja Petrinje za pripremu razvojnih projekata i pomoć u hitnim situacijama.