Projektni partneri

Projekt su razvile i provode tri udruge kao projektni parnteri. Nositelj projekta je Udruga invalida rada Zagreba, a partneri su udruga Telecentar i Društvo za socijalnu ekologiju Zeleno Zlato.

Udruga invalida rada Zagreba i Telecentar surađuju od 2020. i zajednički su prijavili 2 projekta na ESF pozive. Telecentar i Društvo za socijalnu ekologiju Zeleno Zlato surađuju od 2014. godine kroz međunarodni projekt Trans eScouts s ciljem razvoja međugeneracijske suradnje na digitalnoj inkluziji starijih osoba. 2015. udruge organiziraju ljetnu školu za e-facilitatore, s ciljem međunarodnog umrežavanja i izgradnje kapaciteta na području razvoja digitalne pismenosti. 2015.-2016. udruge sudjeluju u projektu “Digitalna agenda za kreativnu Hrvatsku”, sa ciljem umrežavanja, zagovaranja i jačanja kapaciteta OCD-a u području razvoja digitalnih kompetencija.