Ciljevi projekta

Projekt Za-Jedno-Svi se provodi u periodu od 12 mjeseci (19. travnja 2022. do 18. travnja 2023. ) godine kako bi postigao tri cilja:

Cilj 1: Jačati kapacitete OCD-a aktivnih u Zagrebu, Zagrebačkoj županiji i Petrinji za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima osoba s inaliditetom

Cilj 2: Jačati kapacitete OCD-a za neposredan rad u lokalnoj zajednici na području socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom

Cilj 3: Unaprijediti kapacitete OCD-a za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe osoba s invaliditetom u kriznim situacijama